อิฐมอญ

ให้ก้อนใหญ่ มีขนาดที่เหมาะกับการใช้งาน สะดวก ทำงานที่รวดเร็วกว่าเดิม เนื่องจากอิฐมอญก้อนใหญ่ ทำให้แนวก่อน้อย ประหยัดปูนก่อ และประหยัดแรงงานได้มากกว่า โดยมีขนาดให้เลือก ได้แก่

อิฐมอญก้อนใหญ่ จากโรงงานราชบุรี มีขนาด 6.50 x 21.50 x 10.50 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง)

  ปริมาณการใช้ 34 ก้อน/ตารางเมตร

อิฐมอญก้อนใหญ่ จากโรงงานนครศรีธรรมราช มีขนาด 6.10 x 25.0 x 12.50 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง)

  ปริมาณการใช้ 26 ก้อน/ตารางเมตร

สอบถามราคาได้ที่


 อิฐมอญก่อผนังในอุตสาหกรรมก่อสร้าง คือมีขนาดใหญ่กว่าอิฐมอญที่มีอยู่ในตลาดทั่วไป ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ช่วยงานก่อให้เสร็จเร็วประหยัดปูนก่อ ประหยัดค่าแรงงานก่อสร้าง และได้งานคุณภาพ อีกทางเลือกที่เข้ามาช่วยทำให้การก่อสร้างแล้วเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน นับเป็นอีกเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยสำหรับงานก่อสร้างในอนาคตได้

อิฐมอญทำมาจากดินแล้วเผาจนสุก อิฐมอญดินเผาจะทำด้วยมือปั้นขึ้นรูป ตากให้แห้งแล้วจึงจะนำเข้าเตาเผาที่ชาวบ้านทำขึ้นซึ่งมีขนาดเล็ก เตาเผาแบบโบราณจะใช้เวลาในการเผานานเป็นอาทิตย์อิฐจึงจะสุก หากฝนตก น้ำท่วมก็ไม่สามารถผลิตอิฐมอญให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ จะเห็นได้ว่าอิฐมอญมักขาดตลาดในปีที่มีน้ำท่วมหนัก ด้วยเหตุนี้ทางโรงงานเรา จึงได้พัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถผลิตอิฐมอญที่มีคุณสมบัติได้มาตรฐาน รวมถึงได้ปรับขนาดก้อนอิฐมอญให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเหมาะกับการใช้งานในเมืองไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลิต-จำหน่าย อิฐมอญก้อนใหญ่ อิฐมอญ มอก.153-2540 โรงใหญ่ได้มาตรฐาน งานก่อเร็ว ประหยัดปูนก่อ ประหยัดค่าแรงงาน อิฐไม่ผุเผาสุกทุกก้อน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค พร้องส่งแล้วทั่วประเทศ ด้วยกำลังการผลิตมากกว่า 4 ล้านก้อนต่อเดือนต่อโรง


 

 

1. ปรับขนาดอิฐมอญให้ก้อนใหญ่ขึ้น มีขนาดที่เหมาะกับการใช้งานที่สะดวก เพื่อการทำงานที่รวดเร็วกว่าเดิม

    เนื่องจากอิฐมอญก้อนใหญ่จึงทำให้แนวก่อน้อย ประหยัดปูนก่อ และประหยัดแรงงานได้มากกว่า โดยมีขนาดให้เลือก ได้แก่

อิฐมอญก้อนใหญ่ จากโรงงานราชบุรี มีขนาด 6.50 x 21.50 x 10.50 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง)

  ปริมาณการใช้ 34 ก้อน/ตารางเมตร

อิฐมอญก้อนใหญ่ จากโรงงานนครศรีธรรมราช มีขนาด 6.10 x 25.0 x 12.50 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง)

  ปริมาณการใช้ 26 ก้อน/ตารางเมตร

   

2. นอกจากขนาดที่ใหญ่ขึ้นทำให้ทำงานก่อผนังได้เร็ว ประหยัดแรงงานและประหยัดปูนก่อแล้ว ยังใช้เทคนิคในการผลิตด้วยระบบรีดขึ้นรูปในระบบโรงงานปิด ทำให้อิฐมอญก้อนใหญ่มีมาตรฐาน มีความหนาแน่นเท่ากันทุกก้อน จากการที่เราสุ่มตรวจและอ้างอิงผลทดสอบอิฐมอญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฏว่าได้ผลลัพธ์ดีเกินกว่าที่มาตรฐาน มอก. กำหนดไว้ คือ

รับแรงอัดตามแนวก่อ 41 Ksc ทำให้อิฐแกร่ง ไม่แตกหัก ไม่เสียหาย ใช้งานได้ 99%

ดูดซึมน้ำไม่เกิน 16% ทำให้ผนังอิฐไม่ดูดน้ำจากปูนฉาบ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาแตกลายงา

ค่าความหนาแน่น 1,492 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทำให้การเจาะยึดอุปกรณ์แขวนผนังแน่นหนา

 

3. การเข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างที่จะส่งสินค้า รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงของสถานที่ก่อสร้าง โดยรถส่งของ เช่น รถสิบล้อ รถเทรลเลอร์ หรือรถสิบล้อพ่วง เพื่ออำนวยความสะดวกหากมีการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ก่อสร้างนั้น ๆ

ด้วยคุณสมบัติที่มีขนาดใหญ่จึงทำให้งานก่อสร้างเสร็จรวดเร็ว ประหยัดปูนก่อ ประหยัดค่าแรงงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี และตอบโจทย์ปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้งานที่มีคุณภาพอีกด้วย

 

  

กระบวนการในการขนส่ง

อิฐมอญก้อนใหญ่จากโรงงานราชบุรี จะจัดส่งเป็นพาเลทห่อหุ้มด้วยพลาสติกกันน้ำ 900 ก้อน/พาเลท

1. ขนส่งโดยรถสิบล้อ 7,200 ก้อน ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี นครปฐมอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร)

2. ขนส่งโดยรถพ่วงหรือรถเทรลเลอร์ 15,300 ก้อน ทั่วประเทศ

อิฐมอญก้อนใหญ่ จากโรงงานนครศรีธรรมราช จะจัดส่งเป็นพาเลทห่อหุ้มด้วยพลาสติกกันน้ำ 640 ก้อน/พาเลท

1. ขนส่งโดยรถสิบล้อ 5,120 ก้อน ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ระยะทาง

ไม่เกิน 100 กิโลเมตร)

2. ขนส่งโดยรถพ่วงหรือรถเทรลเลอร์ 11,520 ก้อน ทั่วประเทศ

*** ราคาอิฐมอญก้อนใหญ่ ขึ้นอยู่กับจำนวนก้อนและระยะทางในการขนส่ง

อิฐมอญใหญ่พิเศษ ขนาด 25.5 x 6.5 x 13 CM 

 


เพื่อความรวดเร็วยิ่งขึ้นในการก่อฉาบ ทางโรงงานจึงได้มีการพัฒนาอิฐมอญที่มีขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งเทียบเท่าอิฐก้อนเล็ก 8 ก้อนเลยทีเดียว การขนส่ง: 11,520 ก้อน/เทเลอร์

ช่วยประหยัดปูนในการก่อ แข็งแรงกว่าอิฐมอญทัวไป ประหยัดเวลาและค่าแรง ก่อง่ายสะดวกกับการทำงาน

การก่อ 35-37 ก้อน/ตารางเมตร การขนส่ง : 16,200 ก้อน/เทเลอร์ ส่งตรงถึงหน้างานทั่วประเทศ ราคาตามสถานที่จัดส่ง

ขบวนการผลิตอิฐมอญก้อนใหญ่ โดยย่อ

1. ขุดคัดเลือกดิน/หินที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

2. เข้าเครื่องบดหยาบคัดแยกวัสดุเจือปน

3. เข้าเครื่องบดละเอียด

4. ผสมเถ้าถ่าน+ดินหิน+น้ำ ด้วยเครื่องผสม

5. รีดขึ้นรูปด้วยเครื่องรีดสามหัวรีด

6. ตัดแท่งอิฐตามขนาดที่ต้องการ

7. จัดเรียงขึ้นแท่นเตรียมเข้าเตาเผา

8. กระบวนการเผาด้วยไฟฟ้า เริ่มจากอบแห้ง แล้วเผาด้วยอุณหภูมิ 900°C

9. จัดเรียงบนพาเลทไม้ห่อหุ้มด้วยพลาสติก

ด้วยคุณสมบัติเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัย อิฐมอญก้อนใหญ่ ฉางเฉิน จึงเป็นอีกผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เข้ามาช่วยให้การก่อสร้างแล้วเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด หมดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เป็นอีกเทคโนโลยีการก่อสร้าง

ที่ทันสมัย สามารถตอบโจทย์สำหรับงานก่อสร้างในอนาคตได้อย่างแท้จริง

 


ถาม: อิฐมอญก้อนใหญ่ใช้ก่อโชว์เหมือนอิฐมอญ ทั่วไปได้หรือไม่?
ตอบ: สามารถใช้ก่อโชว์ลวดลายได้เหมือนอิฐมอญทั่วไป ได้ครับ

 

ถาม: อิฐมอญจะทำให้บ้านมีอุณหภูมิเย็นเหมือนกันอิฐมอญก้อนตันหรือไหม?

ตอบ: อิฐมอญก้อนใหญ่มีรู ทำให้บ้านมีอุณหภูมิที่เย็นเหมือนอิฐมอญตัน ดังนั้นจึงทำให้กำแพงรักษาอุณหภูมิได้เหมือนอิฐมอญก้อนตัน

 

ถาม: อิฐมอญก้อนใหญ่ สามารถนำไปก่อนฐานโบสถ์ หรือ ก่ออิฐในรูปแบบโค้ง เช่น ทรงเจดีย์ หรือ ฐานบาท หรือว่าทรงปฎิมากรรม ต่างๆได้หรือไม่?

ตอบ: ได้เพราะ อิฐมอญ สามารถนำไป ก่อเจดีย์ หรือยอดโบสถ์ได้ เหมือนอิฐมอญก้อนธรรมดาทั่วไป เพราะตัวอิฐมาสามารถนำไปก่อได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

 

ถาม: อิฐมอญก้อนใหญ่ได้รับการรับรองอะไรบ้าง?

ตอบ: อิฐมอญก้อนใหญ่ได้รับหนังสือรับรองการทดสอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ เรื่องการทดสอบแรงกดทับ ทดสอบแรงกระแทก ทดสอบการดูดซึมน้ำ

 

ถาม: อิฐมอญที่มีรู จะให้บ้านแข็งแรงกว่าอิฐมอญที่ไม่มีรูได้อย่างไร?

ตอบ: โครงสร้างบ้าน ทุกชนิด ถูกออกแบบมาให้เสาเป็นตัวรับน้ำหนักทั้งหมด ดังนั้น การเลือกใช้อิฐจึงไม่ใช่ตัวแปรที่จะทำให้โครงสร้างบ้านเปลี่ยนแปรงในทางกลับกัน  ถ้าหากเราต้องการบ้านที่สร้างด้วยอิฐมอญ แต่ไม่ต้องการโครงสร้างรับน้ำหนักมาก อิฐมอญก้อนใหญ่เป็นอีกหนึ่งทางเลือก

 

ถาม: อิฐที่มีรอยร้าว จะผลต่อการก่อสร้างหรือไม่?

ตอบ: ไม่มีผล เพราะรอยร้าวที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นรอยร้าวแค่ผิวนอกของอิฐเท่านั้น ส่วนภายในของอิฐยังอัดแน่นเช่นเดิม เมื่อมีใช้ปูนในการก่อ ปูนจะช่วยประสานส่วนที่เป็นรอยร้าว ส่วนนั้นไปในตัว

 

อิฐแดง

จำหน่ายอิฐมอญ อิฐมอญก้อนใหญ่ ขายส่งอิฐมอญ อิฐแดง อิฐมอญแดง อิฐแดงก้อนใหญ่ อิฐมอญ 3 รู อิฐมอญสามรู รับควบคุมงานก่อสร้าง รับบริหารโครงการก่อสร้าง บริการตรวจรับบ้าน ตรวจสอบงานก่อสร้าง

ขายส่งอิฐ มอญก้อนใหญ่ราชบุรี โรงงานอิฐมอญก้อนใหญ่ราชบุรี ปริมาณการใช้ต่อตารางเมตร 34 ก้อน ข้อดีของอิฐมอญก้อนใหญ่ ก้อนอิฐตรง ไม่โก่งงอ ก่อตรงและประหยัด ทั้งเวลา ปูน ทราย และแรงงาน ลดต้นทุนในการก่อสร้าง

 

ติดต่อ

 

อิฐแดงก้อนใหญ่

จำหน่ายอิฐแดงก้อนใหญ่ ราคาส่งทั่วประเทศ

- จำหน่าย อิฐมอญแดงก้อนใหญ่ราชบุรีขนาด กว้าง x สูง x ยาว (เซนติเมตร) 6.5 x 10.5 x 21.5 cm.ปริมาณการใช้ต่อตารางเมตร 34 ก้อน

ตารางเปรียบเทียบการใช้วัสดุต่อตารางเมตร (บาท)

รายละเอียด                      อิฐมอญก้อนใหญ่        อิฐมอญอื่น           อิฐมอญอื่น         อิฐมอญอื่น

ยาวx สูงx หนา (ซม.)         21.5x10.5x6.5           16x6.5x6.5          14.2.5x6.5        14x3x6

จำนวนอิฐ(ก้อน/ ตรม.)               34                       72                      161                   143

ราคาปูน (บาท/ตรม.)                 29                       42                       65                     60

ค่าแรงโดยเฉลี่ย(บาท/ตรม.)      36                       50                       81                     81

 

พร้อมขนส่งทั่วประเทศ ด้วยรถสิบล้อติดเครน 7200 ก้อน(ใช้งานได้ประมาณ 211 ต.ร.ม  สิบล้อไม่ติดเครน 8,100 ก้อน (238 ต.ร.ม) และรถเทเลอร์ 16,200 (476 ต.ร.ม) ก้อนต่อเที่ยว เราจำหน่ายราคาส่ง ราคาขึ้นอยู่กับระยะทางขนส่งอิฐก้อนใหญ่สามรู

 

อิฐมอญสามรูก้อนใหญ่นครศรีธรรมราชขนาดกว้าง x สูง x ยาว (เซนติเมตร) 6.5 x 11 x 25 cm. ปริมาณการใช้ต่อตารางเมตร 28 ก้อน


ตารางเปรียบเทียบการใช้วัสดุต่อตารางเมตร (บาท)

รายละเอียด            อิฐมอญก้อนใหญ่พิเศษ        อิฐมอญอื่น        อิฐมอญอื่น        อิฐมอญอื่น

ยาวสูงx หนา (ซม.)          25x11x6.5             16x6.5x6.5        14.2.5x6.5         14x3x6

จำนวนอิฐ(ก้อน/ ตรม.)              25                        72                    161                  143         

ราคาปูน (บาท/ตรม.)                25                        42                     65                     60

ค่าแรงโดยเฉลี่ย(บาท/ตรม.)     30                        50                     81                      81

พร้อมขนส่งทั่วประเทศ ด้วยรถสิบล้อติดเครน 5,120 (204 ต.ร.ม) รถสิบล้อไม่ติดเครน 5,760 ก้อน (230 ต.ร.ม) เทเลอร์ 11,520 ก้อน (460 ตร.ม.) 

และรถเทเลอร์ 11,520 ก้อนต่อเที่ยว ใช้งานได้ประมาณ 460 ต.ร.ม เราจำหน่ายราคาส่ง ราคาขึ้นอยู่กับระยะทางขนส่ง 

 Visitors: 62,057